اکسس نو / Access Now

درباره ما اکسس نو / Access Now

«اکسس نو» شرکتی غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۹ با ماموریت دفاع و گسترش حقوق مدنی دیجیتالی مردم در سراسر جهان پایه‌ریزی شد. «اکسس نو» از برنامه‌های «رایتس کان» که کنفرانسی سالانه درباره حقوق بشر و KeepItOn# که شاخصی از قطعی‌های اینترنت است پشتیبانی می‌کند. این شرکت برای شبکه‌های «تور» (نرم‌افزارهایی که امکان برقراری ارتباط به صورت ناشناس را فراهم می‌کنند) نیز گره‌های خروجی تامین می‌کند. اگرچه از سال ۲۰۲۰، «اکسس نو» در کشورهای بلژیک، کاستاریکا، تونس و آمریکا موجودیت حقوقی پیدا کرده اما کارکنان، ادارات و فعالیت‌هایش در سراسر جهان پراکنده است.