APC

درباره ما APC

<p>ای پی سی (APC) هم یک شبکه است و هم یک موسسه. اعضای آن را گروه&zwnj;ها و افرادی تشکیل می&zwnj;دهند که به صورت مستقل در کشورهای خود کار می&zwnj;کنند تا یک ماموریت مشترک را پیش ببرند: اینکه بتوانند سازمان&zwnj;ها را تقویت و جنبش&zwnj;های اجتماعی و فردی را حمایت کنند. به وسیله استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)ها گروه&zwnj;های استراتژیک و مبتکری بسازند که به توسعه عدالت بشری، عدالت اجتماعی، فرآیندهای سیاسی مشارکتی و پایداری محیط کمک کند.</p>