شرایط و مقررات

۱. مقررات

با دسترسی به این وبسایت شما موافقت می‌کنید که به شرایط و مقررات استفاده از این وبسایت پایبند بمانید، که همگی قوانین و مقررات قابل اطلاق هستند و موافقت می‌کنید که شما مسئول انطباق آن با هر قانون محلی قابل اطلاق هستید. اگر شما با هر کدام از این مقررات موافق نیستید، از استفاده از این وبسایت منع می‌شوید. محتوای این وبسایت توسط قانون قابل اطلاق حق مولف  و قانون علامت تجاری محافظت می‌شوند.

۲. مجوز استفاده

اجازه دانلود موقت یک نسخه از محتوا ( اطلاعات یا نرم‌افزار) از وبسایت انجمن حمایتگری تنها برای استفاده شخصی و غیرتجاری گذرا اعطا شده است. این تنها اعطای مجوز است، نه یک انتقال عنوان و تحت این مجوز شما نمی‌توانید:

  • محتوا را اصلاح یا کپی کنید؛
  • محتوا را برای هرگونه هدف تجاری استفاده کنید، یا برای هر گونه نمایش عمومی (تجاری یا غیرتجاری)؛
  • تلاش برای ترجمه وارون یا مهندسی معکوس هر کدام از نرم‌افزارهای وبسایت انجمن حمایتگری کنید؛
  • هر کدام از نشان‌های حق مولف یا اختصاصی را از محتوا حذف کنید؛ یا
  • محتوا را به شخص دیگری منتقل کنید یا نسخه "آیینه‌ای" محتوا را بر روی هر سرور دیگری قرار دهید.

این مجوز به طور خودکار باطل می‌شود اگر شما هر کدام از این محدودیت‌ها را نقض کنید یا می‌تواند هر زمانی توسط انجمن حمایتگری باطل شود. پس از اتمام دسترسی شما به این محتوا یا پس از باطل شدن این مجوز، شما باید تمام محتوای دانلود شده را که در اختیار شماست از بین ببرید، چه به شکل الکترونیک و چه به صورت چاپ شده.

۳. مسئولیت محدود

محتوای روی وبسایت انجمن حمایتگری «همان است» که روی وبسایت ارائه شده است. انجمن حمایتگری هیچ گونه تعهد، آشکار یا ضمنی نمی‌دهد و به این وسیله سلب مسئولیت و نفی می‌کند هر گونه تعهد دیگر را، شامل ضمانت نامحدود، ضمانت‌ ضمنی یا شرایط خرید و فروش، تناسب برای یک هدف خاص، یا نقض مالکیت معنوی یا هر گونه نقض حقوق دیگری. علاوه بر آن، انجمن حمایتگری تعهدی ندارد یا هیچ مسئولیتی ندارد در قبال دقت، نتایج احتمالی، یا قابل اتکا بودن استفاده از محتوایی که بر روی وبسایت اینترنتی آن قرار دارد یا به طریق دیگر مسئولیتی قبال مطالب مرتبط یا هر گونه وبسایتی که به این محتوا لینک داده است ندارد.

۴. محدودیت‌ها

انجمن حمایتگری یا متصدیان آن در هیچ واقعه‌ای مسئولیتی در قبال هیچ خسارتی ( شامل، بدون هیچ محدودیتی، خسارت‌ از بین رفتن اطلاعات یا سود، یا وقفه در کسب و کار) ندارد که از حاصل استفاده یا ناتوانی در استفاده محتوای وبسایت اینترنتی انجمن حمایتگری است، حتی اگر انجمن حمایتگری یا نماینده مجاز انجمن حمایتگری به طور شفاهی یا کتبی از چنین خسارتی اطلاع یافته باشد. به این دلیل که برخی حوزه‌های قضایی اجازه محدودیت بر تعهد ضمنی، یا محدودیت مسئولیت برای خسارت‌های متعاقب را نمی‌دهند، این محدودیت‌ها ممکن است در مورد شما موضوعیت نداشته باشد.

۵. تجدید نظر و اشتباهات

محتوای ظاهر شده بر روی وبسایت انجمن حمایتگری ممکن است شامل اشتباه‌های تکنیکی، املایی، یا تصویری باشد. انجمن حمایتگری تعهد نمی‌دهد که همه محتوای روی وبسایت آن دقیق، کامل یا به روز است. انجمن حمایتگری ممکن است محتوای روی وبسایت خود را بدون هیچ اطلاعی تغییر دهد. با این حال انجمن حمایتگری، هیچ تعهدی در قبال به روز کردن محتوا ندارد.

۶. لینک‌ها

انجمن حمایتگری همه وبسایت‌هایی را که به وبسایت اینترنتی آن لینک شده‌اند مرور نکرده است و مسئولیتی در قبال محتوای هیچ کدام از این وبسایت‌ها ندارد. وجود چنین لینک‌هایی به معنای تایید آنها توسط انجمن حمایتگری نیست. استفاده از هر کدام از این وبسایت‌ها با مسئولیت خود کاربر خواهد بود.

۷. تغییرمقررات و شرایط​

انجمن حمایتگری ممکن است این مقررات و شرایط را بدون هیچ اطلاعی بر روی وبسایت خود تغییر دهد. با استفاده از این وبسایت شما موافقت می‌کنید که به آخرین نسخه از شرایط و مقررات بر روی وبسایت پایبند بمانید.

۸. قوانین حاکم

هر گونه ادعایی مرتبط با وبسایت انجمن حمایتگری باید تحت اداره و تعبیر و تفسیر مطابق با قوانین انگلستان و ولز باشد بدون توجه به تضاد اصول قانونی. همه مناقشه‌هایی که از این توافق‌نامه یا در ارتباط با آن ایجاد می‌شود باید در نهایت توسط دادگاه‌های صالح در لندن، در پادشاهی متحد، حل و فصل شوند.

رد کردن و رفتن به بخش راهبری وبسایت
0
0
  • حریم خصوصی
  • قوانین