آرتیکل ۱۹

درباره ما آرتیکل ۱۹

<p>آرتیکل ۱۹ برای جهانی که مردمانش بتوانند آزادانه از عقاید خود در فضای عمومی بدون ترس از تبعیض حرف بزنند تلاش می&zwnj;کند.ما برای دست یافتن به این اهداف و برای کاهش شکاف قانون و اجرای آن به صورت کشوری، منطقه&zwnj;ای و جهانی فعالیت می&zwnj;کنیم.ما همچنین برای ترویج رسانه&zwnj;های آزاد٬ افزایش دسترسی آزاد به اطلاعات٬ حمایت از خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر و مبارزه با فضای رو به کاهش جامعه مدنی و قرار دادن اصول حقوق بشر در بنیان فضای مجازی تلاش می&zwnj;کنیم.</p>