HURIDOCS

درباره ما HURIDOCS

HURIDOCS یک سازمان غیردولتی است که از سازمانهای حقوق بشری حمایت می کند تا از ساده ترین و کارآمدترین اطلاعات و فناوری استفاده کنند. با مدیریت اطلاعات هوشمند ، شرکای ما می توانند نقض حقوق بشر را برای حمایت از بازماندگان در معرض نمایش بگذارند و عاملان را پاسخگو باشند.