نبض‌ایران

درباره ما نبض‌ایران

<p>نبض&zwnj;ایران سکوی امنی است که سعی می&zwnj;کند با جمع&zwnj; آوری، مصور سازی، به اشتراک&zwnj; گذاری و ترویج بحث درباره اطلاعات حقوقی مختلف، صدای مردم ایران را تقویت کند. منابع اطلاعاتی که در نبض&zwnj;ایران منتشر می&zwnj;شود افراد یا گروه&zwnj;های همکاری هستند که این اطلاعات را از شاهدین عینی، شبکه&zwnj;های حرفه&zwnj;ای یا خصوصی و رسانه&zwnj;های ایرانی جمع&zwnj; آوری می&zwnj;کنند. منابع موجود در نبض&zwnj;ایران شامل دوره&zwnj;های آموزش مجازی مهارت&zwnj;های کنشگری و نظارت مدنی، نقشه و روش&zwnj;های نمایش داده و اطلاعات، مؤلفه&zwnj;های چندرسانه&zwnj;ای برای ایجاد گفتگو و بحث انتقادی، و دیگر منابع است. نبض&zwnj;ایران برای سیاست بخصوصی تبلیغ یا فعالیت نمی&zwnj;کند بلکه با گستره وسیعی از کنشگران ایرانی و سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی برای به اشتراک&zwnj; گذاری تجارب، گسترش مهارت&zwnj;ها و ایجاد گفتگو میان آنها همکاری می&zwnj;کند.</p>