پرايوسی اينترنشنال

درباره ما پرايوسی اينترنشنال

<p>مؤسسه&zwnj;ی حریم خصوصی بین&zwnj;الملل به مبارزه برای حق برخورداری از حریم خصوصی در سراسر جهان متعهد است. ما در مورد جهان پنهانی نظارت&zwnj;های دولتی تحقیق می&zwnj;کنیم و شرکت&zwnj;های فراهم&zwnj;کننده&zwnj;ی آن را افشا می&zwnj;کنیم. ما برای اطمینان از این&zwnj;که نظارت مطابق قانون باشد طرح دعوی می&zwnj;کنیم. ما از قوانین مستحکم ملی، منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;المللی که از حریم خصوصی حفاظت می&zwnj;کنند حمایت می&zwnj;کنیم. ما برای تسریع تغییر سیاست تحقیقاتی انجام می&zwnj;دهیم. برای اطمینان یافتن از این&zwnj;که این حق به شکل جهانی مورد احترام است، ما ظرفیت شرکای خود در کشورهای در حال توسعه را تقویت می&zwnj;کنیم و با سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی برای حفاظت از آسیب&zwnj;پذیرترین&zwnj;ها هم&zwnj;کاری می&zwnj;کنیم.</p>