پرايوسی اينترنشنال

درباره ما پرايوسی اينترنشنال

مؤسسه‌ی حریم خصوصی بین‌الملل به مبارزه برای حق برخورداری از حریم خصوصی در سراسر جهان متعهد است. ما در مورد جهان پنهانی نظارت‌های دولتی تحقیق می‌کنیم و شرکت‌های فراهم‌کننده‌ی آن را افشا می‌کنیم. ما برای اطمینان از این‌که نظارت مطابق قانون باشد طرح دعوی می‌کنیم. ما از قوانین مستحکم ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که از حریم خصوصی حفاظت می‌کنند حمایت می‌کنیم. ما برای تسریع تغییر سیاست تحقیقاتی انجام می‌دهیم. برای اطمینان یافتن از این‌که این حق به شکل جهانی مورد احترام است، ما ظرفیت شرکای خود در کشورهای در حال توسعه را تقویت می‌کنیم و با سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت از آسیب‌پذیرترین‌ها هم‌کاری می‌کنیم.