رادیو زمانه

درباره ما رادیو زمانه

شبکه رسانهای زمانه یک سازمان رسانهای فارسی زبان در آمستردام هلند است. این شبکه، به فراهم کردن گزارشگری مستقل، شهروند خبرنگاری، یادگیری الکترونیکی، مناظره و آگاهی برای مخاطب فارسی زبان در ایران و سراسر دنیا، میپردازد، که از این طریق پل ارتباطی بین ایران و جامعه ایرانیان خارج از کشور، و همچنین بین کشورهای دیگر فارسی زبان مثل افغانستان و کشورهای آسیای میانه، زده میشود. رادیو زمانه یک رسانه;ی همگانی است که صدای کسانی میشود که حرفشان شنیده نشده: اقلیتهای قومی، نژادی و اقلیتهای جنسی و جنسیتی، جوانان ایرانی، متخصصین، نویسندگان، بلاگرها و اندیشمندان دانشگاهی مستقل، همگی مشغول گفتگو در مورد مسائل مختلفی هستند که در فضای امروز ایران، تابو محسوب می;شوند.