Rory Peck Trust

درباره ما Rory Peck Trust

<p>موسسه روری پک تنها سازمانی است که به حمایت، امنیت و رفاه گردآوران آزاد خبر در همه جای دنیا اختصاص دارد. اهداف اصلی ما ارائه کمک عملی و حمایت از گردآوران آزاد خبر و خانواده&zwnj;های آنها در همه جای دنیاست، تا اسم و رسم آنها ارتقا یابد، امنیت و رفاه بهتری داشته باشند، و آزادانه و بدون هیچ ترسی از حقوق خود حمایت کنند. با اینکه ما در لندن مستقر هستیم، به طور جهانی کار می&zwnj;کنیم، با شبکه&zwnj;ای از همکاران بین&zwnj;المللی و محلی برای ارائه آموزش و پشتیبانی. موسسه روری پک در سال ۱۹۹۵ به یاد روری پک، فیلمبردار آزاد، بنا نهاده شد که در سال ۱۹۹۳ در مسکو کشته شده بود. این موسسه کاملا مستقل است و متکی بر کمک&zwnj;های شرکت&zwnj;ها، تراست&zwnj;ها، بنیادها و افراد برای ادامه کار خود است.</p>