School of Data

درباره ما School of Data

مدرسه داده یک شبکه از فعالان سواد داده است که آموزش، راهنمایی و پشتیبانی به سازمان‌ها و افرادی می‌دهند که می‌خواهند بینشی قدرتمند به دست آورند و با استفاده از داده‌ها روایت‌هایی جذاب خلق کنند. مدرسه داده آموزش‌هایی مشارکتی به صورت آنلاین و حضوری برای توانمندسازسی سازمان‌های جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد به دنبال تغییر ارائه می‌دهد تا مهارت‌هایی را برای استفاده بهینه از داده‌ها بیاموزند در تلاش‌های خود برای ساختن جوامع منصفانه‌تر و پایدارتر آنها را به کار ببندند. رویکرد ما متمرکز است بر یادگیری از طریق عمل کردن و از کمک به شرکت‌کنندگان در رسیدگی به مشکلات واقعی مشتق شده است که کسب و ارتقای مهارت‌ها به عنوان بخشی از این فرآیند اتفاق می‌افتد.