Small Media

درباره ما Small Media

موسسه رسانه‌های خرد یک آزمایشگاه عملی مستقر در لندن است که به جریان آزاد اطلاعات و بیان خلاقانه در جوامع بسته با آموزش، تکنولوژی و نوآوری‌های پژوهشی کمک می‌کند و فعالیت‌هایش بر روی ایران و کشورهای منطقه منا متمرکز است. ما در زمینه طراحی، داده، اطلاعات، رسانه و امنیت دیجیتال تخصص داریم. ما به افراد کمپین‌گر و سازمان‌های حقوق بشر کمک می‌کنیم تا ایده‌های خود را اجرا کنند و به مخاطب گسترده‌تری دست پیدا کنند و در منطقه خود تغییری مثبت و ماندگار به وجود آورند.