ویتنس (WITNESS)

درباره ما ویتنس (WITNESS)

<p>ویتنس (WITNESS) استفاده از ویدیو و تکنولوژی را برای هرکس و در هرجا برای حمایت و دفاع از حقوق بشر ممکن می&zwnj;سازد. ما از طریق هم&zwnj;کاری و نوآوری، میلیون&zwnj;ها انسان را به مهارت&zwnj;ها و ابزارهای مستند سازی مؤثر و اخلاقی بدرفتاری، بازگویی روایت&zwnj;های شخصی، حمایت از عدالت و ایجاد تغییرات ماندگار مجهز می&zwnj;کنیم. با بیش از دو دهه تجربه&zwnj;ی کاری در محل تلاقی حقوق بشر و فن&zwnj;آوری&zwnj;های ویدیویی، منابع و روش&zwnj;های ما بر پایه&zwnj;ی دانش و درس&zwnj;هایی که از کارمندان، شرکا و متحدان خود در سراسر جهان آموخته&zwnj;ایم بنا شده است.</p>