همکاران آموزشی

ما می‌خواستیم یک پلتفرم آموزشی بسازیم تا بتواند تا حد امکان تجربه‌ای شبیه کارگاه‌های حضوری ما فراهم کند، در عین اینکه به کارآموزان اجازه بدهد تا با سرعت خودشان درس‌‌ها را بیاموزند. همچنین می‌خواستیم پلتفرمی بسازیم برای قرار دادن دوره‌هایی که بتوانند به عنوان پیش‌نیاز کارگاه‌های حضوری ما استفاده شوند تا هنگام برگزاری چنین کارگاه‌هایی شرکت‌کنندگان هم‌سطح باشند. اما انجمن حمایتگری متعلق به ما نیست، بلکه متعلق به همه همکاران آموزشی ماست و همراه با هم یک قطب مهارت‌سازی برای مدافعان حقوق بشر در همه جای دنیا می‌سازیم.

آیا علاقمندید که یک دوره ارائه دهید؟


بیشتر بدانید