همکار

کمپين‌های گرايش‌های جنسی و هويت‌های جنسيتی

اين کمپین برای تمام کسانی است که می خواهند در جهان تغييری ایجاد کنند و در راستای پذيرش و برابری در چارچوب الگوهای سنتی نمی‌گنجند. اين افراد همجنسگرايان زن و مرد، دوجنسيتیها و ترنس‌جندرها هستند ولی شامل کسانی نيز می‌شود که در چارچوب کلیشه از آنچه که يک زن يا مرد را میسازد نمیگنجند: کوييرها، افراد میانجنسيتی، افرادی که برچسبهای فرهنگ خودشان به آنها خورده يا افراد دگرجنسگرای که از بازنمايیهای جنسيتی احساس ستم میکنند. اين کاری است جمعی که صدها کنشگران در اطراف جهان در آن دخيل هستند.

آیا علاقه‌مندید به جمع مربی‌های ما بپیوندید؟‌

ما به دنبال سازمان‌های نوآوری هستیم که محتوای آموزشی منحصربه‌فرد آنها قابلیت تطبیق با پلتفرم انجمن حمایتگری را داشته باشد.

با ما تماس بگیرید

جدیدترین دوره‌ها را در ایمیل خود دریافت کنید

در خبرنامه ما عضو شوید

رد کردن و رفتن به بخش راهبری وبسایت
0
0
  • حریم خصوصی
  • قوانین