مرکز قانون و دموکراسی

درباره ما مرکز قانون و دموکراسی

موسسه مرکز حقوق و دموکراسی برای ترویج، حفاظت و توسعه آن دسته از حقوق بشر فعالیت می‌کند که پایه و اساس دموکراسی به حساب می‌آیند، از جمله این حقوق می‌توان به آزادی بیان، رأی دادن و مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات و آزادی اجتماع و انجمن اشاره کرد. ما برای بالا بردن شناخت جامعه مدنی و عموم مردم از این حقوق در سراسر جهان، به تحقیقات و ارائه خدمات آموزشی می‌پرداریم.