حمایت‌گری

۷۰ دقیقه

حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دفاع از حقوق بشر

مرکز قانون و دموکراسی
چکیده:
شرکت‌کنندگان این دوره که عمدتاً روزنامه‌نگاران و فعالین جامعه مدنی هستند، با مفهوم حق اطلاعات (حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار مقامات دولتی است) آشنا خواهند شد و خواهند آموخت که چگونه از این حق برای پیشبرد آزادی بیان و سایر حقوق بشر استفاده کرده، و چگونه برای محافظت جدی از این حق دفاع کنند.
درباره این دوره:
تامین حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار مقامات دولتی وجود دارد،‌ یک راه کلیدی برای پیشرفت دموکراتیک، حمایتگری، مشارکت موثر و همینطور پاسخگو نگه‌داشتن مقامات دولتی است. این امر افراد جامعه را قادر می‌سازد تا انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند و به شکلی موثر با مقامات دولتی که نمایندگان آنها و متولیان خدمات عمومی هستند، به مشارکت بپردازند. بدون حق دسترسی به اطلاعات، نمی‌توان صاحبان قدرت را به اندازه کافی مسئول و پاسخگو نگه داشت و بازداری و توازن کمتری بر عملکرد این مسئولین وجود خواهد داشت.
چه می‌آموزم:
این دوره آموزشی، تعهدات حکومت‌ها و مقامات دولتی در زمینه حقوق بشر را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد. وجود این تعهدات به ساخت یک فضای قانونی مناسب انجامیده و موجب توانمندسازی افراد، سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و دیگر گروه‌ها برای دسترسی به اطلاعات همگانی می‌گردد. این موضوع در قالب هفت دسته‌ی اصلی در این دوره ارائه می‌شود: حق دسترسی به اطلاعات و محدوده‌ی تحت پوشش این قوانین؛ شفاف‌سازی غیرمنفعلانه‌ی اطلاعات؛ رویه‌های درخواست اطلاعات؛ مواردی که از حق دسترسی به اطلاعات مستثنی هستند؛ حق درخواست تجدیدنظر؛ ضمانت اجرا؛ و اقدامات حمایتی و ترویجگری.
چه باید بدانم:
اگر با مفاهیم پایه‌ای در مورد حق دسترسی به اطلاعات آشنا باشید، بهره بیشتری از این دوره خواهید برد. باید بدانید که آیا کشوری که در آن زندگی و کار می‌کنید از قانون حق اطلاعات برخوردار است یا خیر. اگر چنین است، به طور کلی این قانون به چه شکل عمل می‌کند و در غیر اینصورت، آیا تلاش‌هایی برای دفاع از این حق وجود داشته است؟

مربی‌ها

توبی مندل

توبی مندل بنیانگذار و مدیر اجرایی مرکز حقوق و دموکراسی (CLD) است که در هالیفاکس کانادا مستقر است. موسسه مرکز حقوق و دموکراسی برای ترویج، حفاظت و توسعه آن دسته از حقوق بشر فعالیت می‌کند که پایه و اساس دموکراسی به حساب می‌آیند، از جمله این حقوق می‌توان به آزادی بیان، رأی دادن و مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات و آزادی اجتماع و انجمن اشاره کرد.

۱.۱ مقدمه‌‌ای بر دوره
۱.۲ مقدمه‌ای بر حق دسترسی به اطلاعات
۲.۱ اصول اصلی در اجرای حق دسترسی به اطلاعات
۲.۲ ویژگی‌های اصلی یک قانون کارآمد برای حق دسترسی به اطلاعات
۲.۳ ابزار بین‌المللی و منطقه‌ای در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات
۲.۴ ارزیابی حق دسترسی به اطلاعات از طریق سیستم رتبه‌بندی
۳.۱ طرح کلی نحوه درخواست اطلاعات
۳.۲ چند نکته کلیدی برای بهبود درخواست‌های دسترسی به اطلاعات
۳.۳ موارد قانونی که هنگام ثبت درخواست باید مراقب آنها بود
۳.۴ برخی از وضعیت‌ها و پاسخ‌های محتمل هنگام درخواست اطلاعات
۳.۵ آزمون
۴.۱ مروری بر معیارهای بین‌المللی در رابطه با استثنائات
۴.۲ مروری بر معیارهای بین‌المللی در رابطه با استثنائات
۴.۳ تشریح سنجش سه بخشی برای استثنائات
۴.۴ در عمل چه چالش‌هایی برای اعمال قوانین مربوط به استثنائات وجود دارد
۴.۵ جدول استثنائات متداول
۴.۶ آزمون
۵.۱ دلایل اصلی برای درخواست تجدیدنظر
۵.۲ مروری بر گزینه‌های اصلی درخواست تجدیدنظر
۵.۳ ویژگی‌های درخواست‌های تجدیدنظر در سطوح ملی
۵.۴ چه چیزهایی موجب اثربخشی درخواست تجدیدنظر شما می‌شود
۵.۵ گزینه‌های موجود برای تجدیدنظر فراتر از سطح ملی
۶.۱ رویکردهای حمایتگرانه موثر در دستیابی به قانون حق دسترسی به اطلاعات
۶.۲ اقداماتی برای بهبود اِعمال قوانین مربوط به حق دسترسی به اطلاعات
۶.۳ برخی از اقدامات مهم جامعه مدنی در کشورهای دیگر
۶.۴ نمونه‌ موفقی از حق دسترسی به اطلاعات توسط جنبش‌های مردمی در هند
۶.۵ آزمون
۷.۱ جمع‌بندی

دوره‌های مربوط

 • ۹۰ دقیقه

  حمایت‌گری

  مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر از طریق شهادت افراد

  CUNY Brooklyn College

  ۹۰ دقیقه

  CUNY Brooklyn College
 • ۴۰ دقیقه

  (Greenpeace) گرین‌پیس

  ۴۰ دقیقه

  (Greenpeace) گرین‌پیس

مطالب پیشنهادی

رد کردن و رفتن به بخش راهبری وبسایت
0
0
 • حریم خصوصی
 • قوانین