آزادی برای آموختن

۱

حساب کاربری ایجاد کنید

به انجمن حمایتگری بپیوندید که تنها مرکز آموزشی رایگان آنلاین در دنیا برای کنشگران حقوق بشر، کمپین‌گران و روزنامه‌نگاران است.

۲

ثبت نام

دوره‌های چندرسانه‌ای آنلاین ما توسط متخصصان حقوق بشر، رسانه، طراحی و داده از موسسه‌های برجسته در دنیا تدریس می‌شوند.

۳

آموختن

مهارت‌های تازه عملی در زمینه حمایتگری را به زبان‌های انگلیسی، فارسی یا عربی کسب کنید. تمام کردن هر دوره حداکثر ۹۰ دقیقه طول می‌کشد و شما می‌توانید هر وقت که خواستید شروع و تمام کنید.

دوره‌ها

همکاران آموزشی