حمایت‌گری

۴۰ دقیقه

تنظیم اهداف اسمارت (SMART) برای استراتژی‌های موفق

سازمان تبادل رسانه‌های اجتماعی
چکیده:
استراتژیست های موفق در حوزه ادووکسی از پیش اهدافشان را تعیین می کنند. اعطا کنندگان کمک مالی اصرار دارند که اهداف از قبل مشخص باشند. اما همه اهداف شما را به یک اندازه به پیش نمی برند. برای افزایش تأئثیرگذاری کارتان به کمک این دوره آموزشی سعی کنید انواع مختلف هدف ها را بشناسید و آنها را به کمک کارشناسان رسانه های دیجیتال و ادووکسی در موسسه تبادل شبکه های اجتماعی (SMEX) 'اسمارت' (SMART) کنید.
درباره این دوره:
کار ادووکسی می تواند گمراه کننده باشد. تصمیمات و عوامل جانبی پشت سر هم در انتظارتان هستند. به همین خاطر، استراتژیست های موفق برای بهینه کردن پیشرفتشان اهدافشان را اسمارت می کنند. ما این دوره آموزشی را با شرحی تفصیلی در مورد تعیین اهداف شروع می کنیم.
چه می‌آموزم:
سپس نگاهی عمقی به پنج جنبه اهداف اسمارت می اندازیم و یاد می گیریم که چگونه آنها را به خروجی، نتیجه، نفوذ، و تأثیر مطلوب شما متصل کنیم. در آخر هم شناسایی اهداف اسمارت را تمرین می کنیم و منابعی در اختیارتان می گذاریم که به شما کمک کنند اهداف خودتان را روی کاغذ بیاورید.
چه باید بدانم:
مقداری آشنایی با برنامه ریزی ادووکسی، و مدیریت پروژه یا کمپین ها می تواند مفید باشد، اما وجود آن ضروری نیست.

مربی‌ها

جسیکا دییر

جسیکا دییر بنیانگذار و یکی از دو مدیر SMEX است. او در این موسسه بخش زیادی از وقتش را صرف نوشتن طرح هایی برای برنامه هایی برای توسعه رسانه ها و سیاست گذاری در مورد اینترنت می کند. او در مقام سردبیر مجلات مختلف مهارتش در زمینه تعیین اهداف را افزایش داد. در این کار هدف اصلی او رساندن به موقع نشریات به چاپ بود. جسیکا دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات رسانه

۱.۱ مقدمه دوره آموزشی
۱.۲ سنگ بناهای استراتژیک: اهداف و مقاصد
۱.۳ مرتبط کردن اهداف و مقاصد: بینش ها و مأموریت ها
۱.۴ هدف چیست؟
۱.۵ استراتژی: قابل دستیابی کردن اهداف
۱.۶ هدف گذاری در قالب یک گروه
۱.۷ پشت سرهم قرار دادن اهداف و مراحل کار
۱.۸ تعیین اهداف روشن در ادامه کار همه چیز را آسانتر می کند
۲.۱ هدف SMART چیست؟
۲.۲ تعریف اهداف اسمارت
۲.۳ طراحی اهداف مشخص
۲.۴ طراحی اهداف قابل اندازه گیری
۲.۵ Quiz: Measurable Goal
۲.۶ طراحی اهداف قابل دستیابی
۲.۷ تهیه اهداف دارای موضوعیت
۲.۸ مطالعه موردی
۲.۹ آزمون کوتاه
۲.۱۰ تنظیم اهداف دارای موضوعیت، قسمت دوم
۲.۱۱ تهیه اهداف محدود دارای زمانی
۲.۱۲ نمونه هایی از اهداف SMART
۳.۱ زاویه نگاهتان را تغییر دهید
۳.۲ انتظار دارید کارتان چه خروجی ها و نتایجی داشته باشد؟
۳.۳ شاخص های شما چه هستند و به شما چه می گویند؟
۳.۴ آزمون کوتاه
۴.۱ نمونه مطالعاتی ممنوع!
۴.۲ آزمون کوتاه
۵.۱ تهیه و تنظیم اهداف SMART برای خودتان
۵.۲ هدف SMART خود را به یک استراتژی SMART تبدیل کنید
۵.۳ تهیه و تنظیم برنامه رصد و ارزیابی
۶.۱ جمع بندی دوره آموزشی

دوره‌های مربوط

 • ۹۰ دقیقه

  حمایت‌گری

  مستندسازی و گزارش نقض حقوق بشر از طریق شهادت افراد

  CUNY Brooklyn College

  ۹۰ دقیقه

  CUNY Brooklyn College
 • ۴۰ دقیقه

  (Greenpeace) گرین‌پیس

  ۴۰ دقیقه

  (Greenpeace) گرین‌پیس

مطالب پیشنهادی

رد کردن و رفتن به بخش راهبری وبسایت
0
0
 • حریم خصوصی
 • قوانین