داده

۶۰ دقیقه

راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی داده‌ها

داده‌های باز ایران
چکیده:
این دوره به شما آموزش می‌دهد که چطور از درستی داده‌ها مطمئن شویم. به کدام منابع اعتماد کنیم، چگونه اطلاعات پراکنده را اعتبارسنجی و داده‌ها را راستی‌آزمایی کنیم. خطاهای احتمالی کار کردن با داده‌ها را بشناسیم و چگونه در دام خطای داده نیفتیم.
درباره این دوره:
روزنامه‌نگاری فکت‌محور و داده‌محور احتمال خطا را پایین می‌آورد، اما آن را از بین نمی‌برد. ما حین کار کردن با داده‌ها در معرض انواع خطا هستیم. نوع ساده خطا، درست بودن یا نبودن خود داده‌ها است و نوع پیچیده آن گرفتار شدن در دام «خطای داده» است. هدف این دوره آشنایی با مبانی کاربردی راستی‌آزمایی داده‌ها است.
چه می‌آموزم:
در این دوره، نخست درباره مبانی اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی داده‌ها صحبت می‌کنیم. تکنیک‌های ساده درستی‌سنجی را مرور می‌کنیم و درباره روش‌هایی حرف می‌زنیم که احتمال خطا در کار روزنامه‌نگاری داده‌محور را کم می‌کند. در این دوره نمونه‌های موردی را با هم بررسی می‌کنیم تا ببینیم «داده‌ها چگونه ما را گول می‌زنند؟»
چه باید بدانم:
پیش‌نیاز این دوره آشنایی با مبانی دیتاژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری داده‌محور است.

مربی‌ها

علی رنجی‌پور

علی‌رضا رنجی‌پور روزنامه‌نگار اجتماعی و اقتصادی است که در سال‌های اخیر در زمینه روزنامه‌نگاری داده‌محور فعالیت می‌کند. او تا ۲۰۱۵ در ایران خبرنگار، ستون‌نویس، مسئول تحریریه و سردبیر چند نشریه بود. او در حال حاضر مدیر بخش تحقیقات اصل ۱۹ و دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه‌ است.

۱.۱ مقدمه
۱.۲ خطای رایج در کار با داده
۲.۱ اعتبارسنجی داده‌ها
۲.۲ شش توصیه کاربردی برای اعتبارسنجی داده‌های مدون و گزارش‌های آماری
۲.۳ شش توصیه کاربردی برای اعتبارسنجی داده‌های پراکنده
۲.۴ بررسی یک نمونه موردی؛ آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی GDP
۲.۵ اغتشاش داده‌ها چگونه ما را گول می‌زند؟
۳.۱ ویدئوی جمع‌بندی
۳.۲ نظرسنجی

دوره‌های مربوط

 • ۹۰ دقیقه

  داده

  تمیزکاری و تحلیل داده‌ها

  School of Data

  ۹۰ دقیقه

  داده

  تمیزکاری و تحلیل داده‌ها

  School of Data
 • ۶۰ دقیقه

  School of Data

  ۶۰ دقیقه

  School of Data

مطالب پیشنهادی

رد کردن و رفتن به بخش راهبری وبسایت
0
0
 • حریم خصوصی
 • قوانین